Verjonging, afscheid en jubilea bij De Marotte

Voor de officiële opening van het “vastelaovesseizoen” op de Sittardse Markt afgelopen zondagmiddag 11 november hadden De Marotte intern nog iets te vieren.
Vorst Harie I had het er maar druk mee. Twee nieuwe Marotte traden toe tot de “Wieze Raod” en werden door hem officieel geïnstalleerd. Het betrof de oud-prinsen Raaf Claessen en Wouter Simons. Raaf Claessen was in 2000/2001 stadsprins en Wouter Simons regeerde in het seizoen 2009/2010 als de 79e stadsprins over het Sittardse Marotteriek.

foto Ton Dirkx

Bij De Marotte zal Wouter Simons zijn aandacht richten op de jeugd. Zijn uitdaging wordt ook de jeugd meer bij de vastelaovend proberen te betrekken. Dit kan volgens hem door bijvoorbeeld nieuwe, de jeugd aansprekende, evenementen. Het kan anno 2012 allemaal zonder tradities en rituelen overboord te gooien.

foto Ton Dirkx

Raaf Claessen wil zich inzetten om het draagvlak van de vastelaovend in het algemeen te verbreden. Voor hem is de Zittesje Vastelaovend het mooiste volksfeest dat er bestaat. Veel mensen enthousiast maken hiervoor; dat is zijn missie.

Jubilea
Jubilerende Marot Peet van Erp vierde zijn 1×11-jarig jubileum. Hij doet hierna een stapje terug. Ook hij was eenmaal stadsprins (seizoen 1989-1990) en de achtste Marotteprins die door de toenmalige Vorst Fernao I was uitgezocht. Van Erp heeft een opmerkelijke staat van dienst opgebouwd binnen De Marotte en was onder andere actief als protokollis, lid muziekcommissie, redactie Pappegey, verzorgen van nieuwsbrieven, LVK en de website.
Jubilaris Jo Willems (1 x 11 jaar) was van 1980 tot 2001 lid van de “Bielemènkapel”en later van “Noots Biejein.” Na enige jaren als lid van de “tröötekonkoer-commissie” te hebben gewerkt, werd Jo gevraagd bij De Marotte te komen. Hier heeft hij zich altijd met technische en facilitaire zaken bezig gehouden en wel op een zeer verdienstelijke manier tot op de dag van vandaag.

foto Ton Dirkx

Een bijzonder en niet alledaags jubileum viert dit seizoen Grootvorst Fernao Schmeits. Hij begon in 1979 zijn loopbaan bij De Marotte direct als vice-vorst met recht op opvolging. Dat gebeurde twee jaar later op 7 november 1981 als opvolger van vorst Leo Meijers. Vorst Fernao I nam na vijftien jaar afscheid als Vorst Marot en werd weer lid van het optochtcomité. In zijn periode als vorst maakte hij twee jubileumvieringen mee en andere opmerkelijke festiviteiten. Bij zijn afscheid in 1997 werd hij benoemd tot Grootvorst. Fernao Schmeits is heden ten dage nog steeds een niet weg te denken en prominente persoonlijkheid binnen het Sittardse Marotteriek. Waarschijnlijk is hij ook de meest gedecoreerde persoon binnen en buiten het Zittesje Marotteriek! Vanaf 11 november 2012 is hij weer een ereteken rijker, samen met Peet van Erp en Jo Willems.

De Marotte Raaf Claessen en Wouter Simons zijn vanaf die datum getooid met de bekende Marotte “mötsj”.