Tijdens het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer (ZVK), de jaarlijkse liedjesavond van stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd op zaterdag 26 augustus in poppodium Volt, wordt de Marotteschlager 2018 gekozen.

Voorwaarden
De Marotte Zitterd roept (Sittardse) componisten en tekstschrijvers op om een goede Sittardse vastelaovesschlager te componeren voor het carnavalsseizoen 2018. De opvolger van de schlager ‘Wae oh Wae?’ van John Smeets en Gian Prince, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De muziek en de tekst moeten origineel zijn, mogen niet eerder in het openbaar ten gehore zijn gebracht en dienen gemaakt te zijn met de intentie om deel te nemen aan de finale van het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer;
  • De tekst moet in het Sittards dialect geschreven of gezongen zijn;
  • De muziek dient op notenschrift genoteerd te zijn. Bij voorkeur in ‘Sibelius’. De tekst dient onder de melodielijn te worden geschreven;
  • De tekst dient tevens apart in een Word-bestand aangeleverd te worden;
  • Het ontstane document dient van naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail adres(sen) van de tekstschrijver(s) en/of componist(en) te zijn voorzien en dient uiterlijk maandag 5 juni a.s. uitsluitend te worden opgestuurd naar of te worden ingeleverd bij de protocollist van De Marotte Zitterd, Thijs Jacobs, Postbus 256, 6130 AG Sittard of Jan van Stevensweertstraat 9, 6137 AR te Sittard, secretaris@marotte.nl;
  • Het is per componist/tekstschrijver toegestaan een onbeperkt aantal liedjes in te zenden, ook in combinatie met verschillende componisten en/of tekstschrijvers. Er kan echter maar één liedje doordringen tot de finale, namelijk het nummer dat zich in de voorselectie als hoogste kwalificeert;
  • Bij deelname behoudt De Marotte het alleenrecht de liedjes op compact disc of elke andere geluidsdrager uit te brengen.
  • Daarnaast vraagt De Marotte elke inzending vergezeld te doen gaan van een korte uitleg in een Word-bestand over het nummer om de jury een beter inzicht en gevoel te geven bij de schlager.

Voorselectie
Zoals gebruikelijk vindt bij meer dan 11 inzendingen een voorselectie plaats door een deskundige jury.

Thei Hunnekens Wisseltrofee

Deze bestaat o.a. uit diverse prijswinnaars grote optocht 2017, stadsprins Bart II, Ridder in de orde van de Pappegey 2017, begeleiding kènjerleidje 2017, muzikanten, Veldeke, toneel en carnavalsverenigingen. Leden van De Marotte zijn niet stemgerechtigd. De elf overgebleven liedjes worden tijdens het ZVK ‘live’ gespeeld en gezongen door Sittardse zangers en zangeressen. De uiteindelijke winnaar mag de Thei Hunnekens wisseltrofee mee naar huis nemen.