Tijdens het jaarlijkse najaarsfeest heeft de Vereniging Senaat van de Marotte Zitterd op zondagmiddag 19 november j.l. in kasteel Limbricht vier nieuwe leden geïnstalleerd. President Jack van Oorschot (midden op de foto) installeerde van links naar rechts: Robaer Claessens, Ger Meijers, Jos Offermans en Leo Kretzers als nieuw leden. De nieuwe leden kregen vervolgens de bij het senatorschap behorende versierselen uitgereikt, waarbij uiteraard de medaille en de bekende muts niet ontbraken.
Met deze versterking heeft de Senaat nu 47 leden en daarmee is er nu sprake van een ledenstop. President Jack van Oorschot: “We streven ernaar om het ledenaantal zo rond de 45 te houden.” De Senaat van de Marotte Zitterd werd in 1971 opgericht om stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd te ondersteunen bij het promoten en de instandhouding van de ‘Zittesje Vastelaovend’. De steun aan het Sittardse carnaval is divers. Zo organiseert de Senaat elk jaar de receptie van de nieuwe stadsprins en geeft zij jaarlijks ook een financiële bijdrage aan de ‘waageboewesj’ en de sponsorcommissie. Al tientallen jaren schenkt de Senaat de stadsprins in het jaar van zijn aftreden een geschilderd portret. Verder onderhoudt de Senaat goede contacten met de Große Kölner. Daarnaast organiseert de Senaat een aantal activiteiten voor de eigen leden.