Rabobank Clubkas Campagne 2018

Geef uw stem ook aan de Marotte!

Binnenkort start weer de Rabobank Clubkas Campagne 2018.

Het stemmen vindt plaats van 8 mei tot en met 23 mei 2018. Het stemmen gebeurt uitsluitend via internet.

De leden krijgen aan het begin van de stemperiode een oproep om hun stemmen uit te brengen.

Alle klanten die per 1 januari van een kalenderjaar lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek mogen in dat kalenderjaar hun stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen.

Alle leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een beveiligde manier.

Een lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen.

Wil een lid alle stemmen gebruiken, dan zal hij/zij dus op minimaal drie verschillende verenigingen/stichtingen moeten stemmen. Een lid kan op maximaal vijf verschillende verenigingen/stichtingen stemmen.

De leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek mogen op alle verenigingen/stichtingen stemmen, die meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Ook de Marotte zouden het bijzonder op prijs stellen, indien u uw stem ook op onze vereniging uitbrengt.Met de opbrengst gaan wij m.n. carnavalsactiviteiten voor de jeugd ondersteunen.