Tijdens het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer (ZVK), de jaarlijkse liedjesavond van stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd op zaterdag 25 augustus, wordt de Marotteschlager 2019 gekozen.

Voorwaarden
De Marotte Zitterd roept (Sittardse) componisten en tekstschrijvers op om een goede Sittardse vastelaovesschlager te componeren voor het carnavalsseizoen 2019. De opvolger van de schlager ‘Veer zeen Zitterd’ van Ed Geilen en Petro Willems, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De muziek en de tekst moeten origineel zijn, mogen niet eerder in het openbaar ten gehore zijn gebracht en dienen gemaakt te zijn met de intentie om deel te nemen aan de finale van het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer 2018;
  • De tekst moet in het Sittards dialect geschreven of gezongen zijn;
  • De muziek dient op notenschrift genoteerd te zijn. Bij voorkeur in ‘Sibelius’. De tekst dient onder de melodielijn te worden geschreven;
  • De tekst dient tevens apart in een Word-bestand aangeleverd te worden;
  • Het ontstane document dient van naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail adres(sen) van de tekstschrijver(s) en/of componist(en) te zijn voorzien en dient uiterlijk maandag 4 juni a.s. uitsluitend te worden opgestuurd naar of te worden ingeleverd bij de protocollist van De Marotte Zitterd, Thijs Jacobs, Postbus 256, 6130 AG Sittard of Jan van Stevensweertstraat 9, 6137 AR te Sittard, secretaris@marotte.nl;
  • Het is per componist/tekstschrijver toegestaan een onbeperkt aantal liedjes in te zenden, ook in combinatie met verschillende componisten en/of tekstschrijvers. Er kan echter maar één liedje doordringen tot de finale, namelijk het nummer dat zich in de voorselectie als hoogste kwalificeert;
  • Bij deelname behoudt De Marotte het alleenrecht de liedjes op compact disc of elke andere geluidsdrager uit te brengen.
  • Daarnaast vraagt De Marotte elke inzending vergezeld te doen gaan van een korte uitleg in een Word-bestand over het nummer om de jury een beter inzicht en gevoel te geven bij de schlager.
Duo Gein Haor Baeter ontving in 2017 voor de eerste keer de Thei Hunnekens wisseltrofee en moet die in augustus weer inleveren.

Voorselectie
Zoals gebruikelijk vindt bij meer dan 11 inzendingen een voorselectie plaats (indien van toepassing is dat op maandag 18 juni) door een deskundige jury, o.a. bestaande uit diverse prijswinnaars grote optocht 2018, stadsprins León I, Ridder in de orde van de Pappegey 2018, begeleiding kènjerleidje 2018, muzikanten, carnavalsverenigingen, Veldeke en toneel. Leden van De Marotte zijn niet stemgerechtigd. De uiteindelijke elf overgebleven liedjes worden tijdens het ZVK ‘live’ gezongen door Sittardse zangers en zangeressen. De winnaar mag de Thei Hunnekens wisseltrofee mee naar huis nemen.