Frits van Beek stopt als Vorst Marot

Hedenavond tijdens de maandelijkse vergadering van de Wieze Raod van De Marotte Zitterd heeft Frits van Beek te kennen gegeven per onmiddellijke ingang te stoppen als Vorst Marot.

Als reden voor dit besluit gaf Frits aan dat hij onvoldoende steun voelt voor zijn werkwijze. Enkele leden toonden zich solidair met het besluit en besloten hun lidmaatschap ook te beëindigen.

Binnen de Wieze Raod is vervolgens de afspraak gemaakt dit besluit eerst te laten bezinken en binnenkort de toekomst intern te bespreken.