Sinds juli 2018 doet de Marotte pogingen om met een afvaardiging van de Auw Prinse, het Optochkommitee en de Marottesenaat (de vereniging die staat voor morele en financiële steun aan de Marotte) op een fatsoenlijke, respectvolle en constructieve wijze in gesprek te gaan over de toekomst van de mooie eeuwenoude Zittesje vastelaovend.

Visie-structuur-rollen-bemensing
Helaas moeten we constateren dat, alle inspanningen ten spijt, de bereidheid bij (de voorzitters van) deze verenigingen ontbreekt om vanuit een gezamenlijke visie, structuur, rollen en bemensing van alle geledingen binnen stadscarnaval Sittard te praten over de toekomst.

Daar waar voor de Marotte het belang, de continuïteit en de kwaliteit van de vastelaovend in Zitterd voorop staan, hebben we tot onze spijt moeten constateren dat het trio een andere agenda wil afwerken. Eén, die de autonomie van de verschillende verenigingen niet erkent. Bovendien is deze agenda enkel gebaseerd op persoonlijke inzichten en belangen. Die worden telkens “onderbouwd”, uitgelegd en breed in eigen kring gedeeld op basis van eigen aannames, halve waarheden, eigen interpretaties en zelfs onwaarheden. Daarmee wordt een eigen waarheid gecreëerd.

Concessies
De Marotte streeft naar een breed gedragen, reële en toekomstbestendige visie. Voor ons staat de toekomst van vastelaovend voorop.Niks anders! En ondanks de vele concessies die in de loop van het jaar door de Marotte gedaan zijn, moeten we constateren dat slechts enkel van onze zijde handreikingen worden gedaan. Gemaakte afspraken worden consequent niet nagekomen of volledig anders uitgelegd door de drie verenigingen. Externe procesbegeleiders bevestigen dit.

Het beëindigen van de samenwerking betreuren wij ten zeerste. Vooral omdat er meer over de Marotte dan met de Marotte gesproken wordt. Wij zijn de eersten die bevestigen dat ook aan onze zijde zaken vatbaar zijn voor vernieuwing en verbetering. Echter wij acteren transparant, met open agenda en in het belang van de toekomst van de Zittesje vastelaovend. Volgens ons zou dat voor alle betrokkenen het enige uitgangspunt moeten zijn.

Verantwoorde toekomst
Volledig ten overvloede melden we dat een aantal van de huidige leden al eerder heeft aangegeven graag te willen werken aan een verantwoorde toekomst. Uitbreiding en opvolgers wil zoeken en inwerken en aansluitend een stapje terug wil doen. Helaas hebben we dát enkel in een goed gesprek met het bestuur van de Marottesenaat kunnen bespreken. Die, bij monde van hun voorzitter/president,  uitspreekt dat men achteraf spijt heeft van de gekozen wijze van overleg, die tot de huidige situatie heeft geleid. Het had anders en beter gekund.

De Marotte is en blijft bereid om met iedereen die de Zittesje vastelaovend een warm hart toedraagt samen te werken. Nu en in de toekomst. Maar wel enkel en alleen in het belang van die mooie Zittesje vastelaovend!