Geef uw stem ook aan de Marotte!

Binnenkort start weer de Rabo ClubSupport 2019.

De stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019.

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.

Samen vieren we de winst!

Met Rabo ClubSupport investeren we als coöperatieve bank een deel van onze winst in lokale clubs en verenigingen. Rabobank Zuid-Limburg West stelt dit jaar € 200.000,- beschikbaar.

Rabobank. Growing a better world together.

Ook de Marotte zouden het bijzonder op prijs stellen, indien u uw stem ook op onze vereniging uitbrengt.Met de opbrengst gaan wij m.n. carnavalsactiviteiten voor de jeugd ondersteunen.