Sinds dit seizoen maakt Jos Zillekens (58), geboren Sittardenaar, getrouwd met Lenie, vader van Mike en Jenny en opa van Lex en Rens, deel uit van de Wieze Raod van sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd. Hij is actief bij de commissie Algemene Zaken en als tweede penningmeester.

Jos is in het dagelijks leven projectleider bij Strukton en sinds 1995 werkzaam op Chemelot. Hij is al vele jaren actief in het maatschappelijk leven, houdt van lezen en zwemmen en gaat graag op vakantie in Oostenrijk. Hij helpt en steunt graag verenigingen, dikwijls ook via sponsoring van zijn werkgever. Bijvoorbeeld het alternatief sjöttefees. In 1994 was Jos prins van c.v. de Koelköp (Sanderbout). Sinds november 2009 is hij lid van de Prinsegarde Zitterd, waarvan hij de laatste vijf jaren ook penningmeester is. Zijn grote wens is het Gardetreffen 2024 weer naar Sittard te halen.

Onmiddellijk na zijn installatie verraste de commandant van de Prinsegarde Zitterd Jos door hem te benoemen tot erelid van de Prinsegarde.

Floreren
Op de vraag waarom hij is toegetreden tot de Wieze Raod antwoordt hij: “Om er gezamenlijk voor te zorgen dat we de unieke tradities in stand houden. Maar ook om er voor te zorgen dat we gezamenlijk op zoek gaan naar kansen om de eeuwenoude Zittesje vastelaovend te laten blijven floreren”. Samen met zijn vrouw draagt hij graag zijn steentje bij. Lenie is al 11 jaar lid van de Dörpelmaeg en van kinds af aan betrokken bij c.v. de Vraatsjelaere (ooit zelfs opgericht door haar vader en broer, wijlen Math en Wil Koenen). Dochter Jenny was de eerste vrouwelijke drummer van de Marottekapel en ook al jarenlang lid van de Dörpelmaeg. Rens en Jos’ schoonzoon Guido zijn tevens lid van de Prinsegarde. Ook hier vallen de appels dus weer niet ver van de boom!