Marotte TV : Installatie vorst Marot JAN I

412

Op de uitroepingszitting van 4 januari werd ook Jan Janssen geïnstalleerd als vorst Jan de eerste