Marotte TV: Plökke Rob I

Voordat de nieuwe Stadsprins Thierry I geïnstalleerd kon worden, moest natuurlijk eerst Rob I ‘geplök’ worden; zijn prinselijke versierselen werden hem met het nodige protocol afgenomen. Dat gebeurde in de schouwburg aan het begin van de Installatiezitting. Daarmee kwam aan het prinsschap van Rob I officieel een eind.