Tijdens het gezellige Finale Sjpektakel van De Marotte Zitterd betrad ook een afvaardiging van het bestuur van de SLV, de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge, de bond van de zeventien grootste carnavalsverenigingen van Limburg, het podium. De delegatie bestond uit president Raymond Vlecken, Paul Göttgens, Frits Dirks en Max Ruiters. De president meldde dat het bestuur van de SLV had besloten aan Peter Schillings de Orde van Verdienste te verlenen.

Verdiensten
Peter is sinds 4 januari 2003 lid van de Wieze Raod van De Marotte. Zijn belangrijkste taak is die van penningmeester (sjatmeister). In 2013/’14 was hij lid van de stuurgroep 12×11 jaar De Marotte. Peter heeft gedurende zijn lidmaatschap de financiële administratie naar een professioneel niveau gebracht, waardoor mede dankzij zijn inzet De Marotte een meer dan gezonde vereniging is. Tevens is hij mede-initiator, penningmeester en sponsorwerver van de Societé de Marotte, het businessnetwerk voor het bedrijfsleven met hart voor de Zittesje vastelaovend.

De organisatiestructuur binnen De Marotte is in de loop van de jaren nogal ingrijpend aangepast. Passend binnen de eisen die de tijd stelt en de ambities die De Marotte heeft. In de loop van de tijd heeft Peter als bestuurslid veel bijdrages geleverd aan zaken die hebben geleid tot mutaties in organisatiestructuur, nieuwe commissies, taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden, verbreding draagvlag etc. Onder Vorst Marot Ben I betrof dit vooral de verjonging en vernieuwing van de Wieze Raod, onder Vorst Marot Harie I betrof het intensivering samenwerking met andere verenigingen en de nieuwe bestuursstructuur.

Bovendien
Bovendien is Peter penningmeester van de Stichting Carnaval Binnenstad Sittard, sinds 1982 onafgebroken deelnemer aan de grote optocht, lid van vastelaovesklup ‘de Klaatsjes’ en een enorme ‘Kölle-fan’. Daarnaast is hij trainer/coach van het tweede softbalteam van de Cheetahs in Beek en was hij als penningmeester actief voor het kerkbestuur Broeksittard, Jongerengroep Sound ’70 en de Vocal Group S(w)inging voices.

De laureaat mocht uit handen van de president een oorkonde en een orde met de wapens van de steden van de lidverenigingen in ontvangst nemen.