Tijdens het Finale Sjpektakel van stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd is op voordracht van de Wieze Raod, Wim Clerx door Vorst Marot Jan I benoemd tot erelid van de één na oudste carnavalsvereniging van Limburg.

3×11 jaar
Vorst Marot Jan I prees Wim om zijn vele verdiensten voor de samenleving, de eeuwenoude Zittesje vastelaovend en De Marotte in het bijzonder. Wim Clerx is 3×11 jaar als lid actief geweest op vele fronten voor De Marotte. Hij stond aan de basis van veel initiatieven.

Wim Clerx, vergezeld van zijn zus Mariet

Wim vervulde veel functies en taken binnen en buiten de vereniging. Hij was bestuurslid, (vice-)voorzitter, presentator en lid van diverse commissies (programma, tröötekonkoer, Zittesje vastelaoves-6-daagse, 111-, 11×11- en 12×11-jubileum) en fondsenwerver bij de sponsorgroep Sociëté de Marotte.

Wim als presentator van ‘t Kanón van ‘t Balkón

Daarnaast oprichter, ex-muzikant (diepe trom), penningmeester en buitengewoon lid van sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje, initiator en grote stimulator jaarlijkse carnavalsavond Basis sportinstuif gehandicapten en initiator, mede presentator en stimulator van ’t Kanón van ’t Balkon. Hij was actief in veel jubileumcomités o.a. Optochkommitee, Marottekapel, Koelköp Sanderbout, Nonnevotteklup, Dörpelmaeg en Buurt Riekswaeg Zuid. Ook is hij bestuurslid van het Galaprinsebal.

In 2004 werd Wim voor zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van De Pappegey. Vorig jaar ontving hij de Orde van Verdiensten van de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV).