Terwijl de Coronacrisis voorlopig nog als een donkere wolk (óók boven Sittard) blijft hangen, wordt het toch weer tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe Vastelaovesseizoen. Tijdens het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer (ZVK), de jaarlijkse liedjesavond van stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd wordt op zaterdag 29 augustus 2020 de Marottesjlager 2021 gekozen.

 

Voorwaarden
De Marotte Zitterd nodigt (Sittardse) componisten en tekstschrijvers uit om een goede Sittardse vastelaovessjlager te componeren voor het Vastelaovesseizoen 2021. De opvolger van de sjlager 2020, geschreven door Phil Schaeken, ‘Mènnigmaol roup ich alaaf’ van René Dirkx, dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De muziek en de tekst moeten origineel zijn, mogen niet eerder in het openbaar ten gehore zijn gebracht en dient gemaakt te zijn met de intentie om deel te nemen aan de finale van het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer 2020.
  • De tekst moet in het Sittards dialect geschreven of gezongen zijn.
  • De muziek dient op notenschrift genoteerd te zijn. Bij voorkeur in ‘Sibelius’. De tekst dient onder de melodielijn te worden geschreven.
  • De tekst dient tevens apart in een Word-bestand aangeleverd te worden.
  • Het ontstane document dient van naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail adres(sen) van de tekstschrijver(s) en/of componist(en) te zijn voorzien.
  • Daarnaast vraagt De Marotte Zitterd elke inzending vergezeld te doen gaan van een korte uitleg in een Word-bestand over het nummer om de jury een beter inzicht en gevoel te geven bij de schlager.
  • Het is per componist/tekstschrijver toegestaan een onbeperkt aantal liedjes in te zenden, ook in combinatie met verschillende componisten en/of tekstschrijvers. Nieuw dit jaar is dat het mogelijk is om met meerdere liedjes door te dringen tot de finale, de finalewaardige 11 beste nummers worden daar ten horen gebracht.

Voorselectie
Zoals gebruikelijk vindt bij meer dan 11 inzendingen een voorselectie plaats. Door de Coronacrisis is het niet mogelijk om hiervoor een bijeenkomst te organiseren. De Marotte Zitterd heeft daarom besloten om vakmuzikanten uit de Vastelaoveswereld, o.a. bestaande uit componisten, teksschrijvers en (oud) zangers uit de hele provincie hun oordeel te laten geven over de inzendingen. Ze krijgen begin juli een orkestband die reeds ingezongen is thuis gestuurd met een beoordelingsformulier. Deze uitslag is tevens de definitieve uitslag van de vakjury.

Bekendmaking 11 finalisten
In de tweede of derde week van juli worden de finalisten bekend gemaakt. Aangezien het inmiddels duidelijk is dat de finale op Sint Rosa Kermis zaterdag niet door kan gaan op de gebruikelijke manier in de Spiegeltent, wordt er dan ook gewerkt aan een alternatief waarover z.s.m. meer informatie over wordt gecommuniceerd en waarbij de gezondheid van iedereen voorop staat conform de maatregelen van de regering en het RIVM. De inzending dient uiterlijk op maandag 15 juni 2020 ingeleverd te zijn per mail of postbus van De Marotte Zitterd: