Uitstel ZVK en geen CD vanwege COVID-19

Vanwege de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande onzekerheden voor de komende maanden, heeft Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd besloten om dat het “Zittesje Vastelaovesleidjes Konkoer” van a.s. zaterdag 29 augustus 2020 geen doorgang zal vinden. Deze moeilijke beslissing, die met pijn in het Vastelaoveshart is genomen, heeft tot gevolg dat er dit jaar ook geen CD uitgebracht wordt.

Vanwege het vele werk dat al verricht is door tekstdichters, componisten en vertolkers van de ‘leidjes’, wordt de optie bekeken om mogelijk op een ander moment alsnog het ZVK te organiseren. Dit zal uiteraard afhangen van de dan geldende regels en de situatie omtrent COVID-19.

Ongeacht wat de toekomst zal brengen mogen de geschreven ‘leidjes’ natuurlijk niet verloren gaan. De muziekcommissie zal de mogelijkheden bekijken om deze via een streamingdienst aan te bieden en ook videoclips op te nemen, die via het Youtube kanaal MarotteTV te zien zullen zijn.

De Vastelaovend in 2021 zal sowieso doorgaan, maar de verwachting is in een heel andere setting dan men normaal is gewend. Vooralsnog zijn de vooruitzichten m.b.t. het COVID-19 virus vrij somber. De Marotte Zitterd zal dan ook geduldig afwachten wat de toekomst brengt. Mocht er nieuws zijn, dan zal het via www.marotte.nl en de social media worden gecommuniceerd.