De Marotte op zoek naar kopij voor jaarblad ‘De Pappegey’.

Rond 4 februari 2021 verschijnt de 140e (!) editie van ‘De Pappegey’, het jaar- en kolderblad van stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd. Ook dit jaar verschijnt het blad als glossy. De redactie is op zoek naar kopij voor deze editie.

Naast de officiële pagina’s is er veel plaats ingeruimd voor anekdotes, korte kolderieke verhalen (“sjaele kal”) en foto’s met een humorvol verhaal. Hiervoor vraagt stadscarnavalsvereniging De Marotte ook dit jaar weer de medewerking van het publiek. Heb je iets geks of leuks meegemaakt, heb je een ‘gekke’ of ‘lachwekkende’ foto? Schrijf het op, mail het, stuur het door. Teksten het liefst in Sittards dialect, maar mocht je dit niet machtig zijn, dan in het Nederlands en vertaalt de redactie het.

Dit jaar is de redactie uiteraard bijzonder geïnteresseerd in humoristische en kolderieke anekdotes en foto’s over en van de Vorst Marot Jan Janssen, of de leden en ere-leden van de Wieze Raod. Daarnaast een uitdrukkelijke oproep aan iedereen die zich altijd afvraagt waarom een leuke anekdote niet vermeld staat? Omdat de redactie deze niet ontvangen heeft! En daarom; stuur in!

Stuur of mail dit alles naar:
Stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd
t.a.v. De Pappegey
Postbus 256
6130 AG Sittard
Of per mail: pappegey@marotte.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen wel of niet te plaatsen. Hierover vindt geen correspondentie of terugkoppeling plaats.