Wie schrijft de Marottesjlager van 2023?

Na twee jaar afwezigheid organiseert stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd dit jaar weer het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer. Tijdens deze liedjesavond wordt de Marottesjlager 2023 gekozen.

Deelnemers kunnen hun liedjes voor het concours vanaf heden tot en met 15 mei 2022 inzenden. Indien meer dan elf liedjes worden ingezonden, zal er een voorselectie plaatsvinden.
Uiteindelijk zullen elf finalisten hun opwachting maken in de strijd om de Thei Hunnekens wisseltrofee.

Voorwaarden van deelname
De inzending voor deelname dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De muziek en de tekst moeten origineel zijn, mogen niet eerder in het openbaar ten gehore zijn gebracht en dienen gemaakt te zijn met de intentie om deel te nemen aan het concours voor verkiezing van de Marottesjlager 2023. Echter, voor dit jaar wordt de volgende uitzondering gemaakt: reeds ingezonden liedjes van het door corona afgelaste concours in 2021 mogen opnieuw deelnemen;
 • De tekst moet in Sittards dialect geschreven en gezongen zijn;
 • De muziek dient op notenschrift genoteerd te zijn en de tekst dient onder de melodielijn te zijn geschreven. Aanleveren bij voorkeur als Sibelius of midi-bestand;
 • De tekst dient tevens apart in een Word/PDF-bestand aangeleverd te worden;
 • Ook dient vermeld te worden welke artiest het lied zal gaan vertolken;
 • Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om zelf een arrangement en/of begeleidingsband aan te leveren;
 • Alle documenten graag voorzien van naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail adres(sen) van de tekstschrijver(s) en/of componist(en);
 • Het is per componist/tekstschrijver toegestaan een meerdere liedjes in te zenden, ook in combinatie met verschillende componisten en/of tekstschrijvers;
 • Bij deelname behouden De Marotte Zitterd het alleenrecht de liedjes op geluidsdrager of streamingsdienst(en) te publiceren en uit te brengen;
 • Elke inzending dient vergezeld te zijn van een korte uitleg over het nummer om de jury een beter inzicht en gevoel te geven bij het lied. Inzenden kan via mail naar secretaris@marotte.nl.
 • Indien deelnemers niet in de mogelijkheid zijn om aan bovenstaande voorwaarden te voldoen of er hulp vereist is bij het uitwerken van de muzikale creatie of het idee, kan contact opgenomen worden met de muziekcommissie via: secretaris@marotte.nl.
  De commissieleden zijn de deelnemers graag van dienst en helpen met alle plezier.

Finale
De vier hoogst geklasseerde liedjes worden door De Marotte voorzien van een professionele studio-opname. Tevens worden de nummers via streamingdiensten uitgebracht en bovenal mag de winnaar van de Marottesjlager 2023 de Thei Hunnekens wisseltrofee in ontvangst nemen.

De liedjeswedstrijd zal rond het einde van de zomervakantie plaatsvinden. De exacte datum en tijdstip van de finale van het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer worden op een later moment bekendgemaakt.