Prinsengalerij 1960-1969

Stadsprins Sjuul II - 1969

Jules Lejeune

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lambaer I

Motto:
Waat 8 x 11 jaor begós, ‘t is en bleef in sjtandj
De naam Marot dae sjprik veur zich tot wiet in ’t boetelandj
D’r óm sjlaot oug noe de henj inein
Wat waar, waat is hauwt dat biejein
Laot niks verlaore gaon
Dan blif oos auw Marotteclub veur Zitterd oug besjtaon

Jaarorde 1969

Op ooze wal zo sjiek

Stadsprins Chris I - 1968

Chris Maas

Uitgeroepen door: Vice-Vorst Marot Lambaer I

Jaarorde 1968

't Auwt Sjtadhoes (En zo waar 't vruiger)

Stadsprins Sjra I - 1967

Sjra van Kempen

Uitgeroepen door: Vorst Marot Wil I

Motto:
Viert ’t fees wie ’t zich heurt
Zörg dat niks verkeerds gebeurd
Doot allein waat angesj maag
In de Vastelaovesdaag
Tuint uch wie veer zeen gewèndj
In die daag ei Zittesj kèndje

Jaarorde 1967

Stadsprins Wil II - 1966

Wim Claessen

Uitgeroepen door: Vorst Marot Wil I

Motto:
Geer mót ug ongerein versjtaon
Wie ein famieje same gaon
Veer kènne hie gein sjalosie
En haute neit van vreigelerie
D’rom sjtruip de moe-e mèr ens aaf
Nao allemaol aan de sjlaag
En ederein dan zègge maag:
Dat ware vastelaovesdaag

Jaarorde 1966

Stadsprins Harie II - 1965

Harie Bronneberg

Uitgeroepen door: Vorst Marot Wil I

Motto:
Vastelaovend is e fees veur gans ’t Marotteriek
Veur jonk en auwt, veur erm en riek
Alleney same kènne veer vööl bereike
Es veer ós óngerein de handj mèr reike
Vastelaovend is e fees dat noots vergeit
Zolang es ooze welt besjteit
Mit ei mómmegezich, ein trööt en ein nónnevot
Gaeve veer die sjoon tradisie noots mee op.

Jaarorde 1965

Denk nao veurdat get wurd gezach,
Want deks vervink de traon de lach.
De Marotte Zitterd

Stadsprins Wil I - 1964

Wil Laudy

Uitgeroepen door: Vorst Marot Wil I

Motto:
Wėnt es dan sjtrak weier baove uch
Dat bóntje Pappegeyke vlug
Dan broesj en klótsj ’t pas veur goud
Dat echte Vastelaovesbloud
En heurt geer dan wiljt geraos
Mit trööte en mit verkesblaos
Dan mót d‘r douf zeen es ein nood
Es geer dan neit ’t zelfde doot..

Jaarorde 1964

Stadsprins Hub III - 1963

Hub Kremer

Uitgeroepen door: Vorst Marot Harie I

Motto:
Noe allemaol aan de sjlaag
Tuint ug Zitterder die daag
Dat ederein dan zèkke maag
Nei Zitterd, Zitterd tog Alaaf!

Jaarorde 1963

Stadsprins Zef V - 1962

Zef Lahaye

Uitgeroepen door: Vorst Marot Wil I

Motto:
Oos Karnaval geit baovenal, dao kump ’t toch op neier
Ig gun ug allemaol veural,
Drie daag van vööl plezeier
Sjmit alle zörg noe van u gaaf,
Dao kómme oug nog anger daag
Dae vreigelt zètte v’r aan de kantj,
Dat heurt neit in ’t Zittesj landj,
Hie haet de sjpas de euverhandj
En daoróm hoog De Pappegey,
En dat doon v’r alleney.

Jaarorde 1962

't Auwt Sjtadhoes

Stadsprins Jan II - 1961

Jan Laudy

Uitgeroepen door: Vorst Marot Wil I

Motto:
De driej daag gaon weijer kómme
Mit maskes, hoeraes en oug trómme
Dao zal waere gedans, gelach en gezónge
Door auwe en oug door jónge
Ig haop dat geer ug goud zult ammeseijere
En ’t daobiej zult weite te presteijere
Dat, es ’t daensdigs óm 12 oere alles is gedaon
Ig mit ein gerös hart sjlaope kan gaon
Omdat Zitterd weijer haet laote blieke
Baovenaan te sjtaon ónger de Vastelaovesrieke

Jaarorde 1961

De Schouwburg

Stadsprins Zef IV - 1960

Zef Palmen

Uitgeroepen door: Vorst Marot Wil I

Motto:
Bèn Zitterder in hart en neiere,
Es jungske al mien maske kreeg.
Op echte Zittesje maneiere
D’n hoerae waar en ummer bleef
Dae Zittesj bloud haet in zien aore,
Dat broesj en roesj mèr dan veural
Al is d’r zelf vergriesd in jaore,
Bezunjer mit de carnaval
Ig höb veur uch nog eine winsj
De winsj van euren eigen Preins
Dat geer uch alle drie de daag
Ens richtig ammeseiere maag.

Jaarorde 1960

Prinsengalerij