Prinsengalerij 1970-1979

Stadsprins Chris II - 1979

Chris Nohlmans

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lei I

Motto:
Waat Vastelaovend veur ós beteikent,
Daoveur zeen doezend weurd neit toereikend.
Al is ’t nog zoo’ne sjlechte tied
Ooze vastelaovend wil veer noots kwiet
Went wie minder de cente, wie mee euverlèk
Zitterd zal zörge dat d’n Optoch trèk
Laot ós mer loupe, veer blieve waal braaf
Mer blief waal van ooze Vastelaovend aaf

't Eesjte Muulke

Sjlager 1979

Tekstdichter: Bert Coenen - Componist: Jack Vahsen
Uitvoerende(n): Thei Hunnekens

Jaarorde 1979

Vakwerk in 't Gruuzesjtraotje

Stadsprins Jan IV - 1978

Jan Dieteren

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lei I

Motto:
Al wurd d’n tied ouch nog zoo sjlech,
De Vastelaovend hauwt v’r rech
Want waat is sjooner oppe welt
Es sjpas en lol, dat kos gei geldj
Veer zètte ós noe same in
Veer zeen nog pas aan ’t begin
Mèr sjtrak dan kómme drie sjoon daag
Greutsj zul veer zèkke: “Zitterd alaaf !”

Sjeng d'n Dreugdouk

Sjlager 1978

Tekstdichter/Componist: Hans Wijnands
Uitvoerende(n): Chris Maas

Jaarorde 1978

Kapittelhoes

Stadsprins Wim I - 1977

Wim Gijsen

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lei I

Motto:
Laot veer noe same viere Vastelaovend,
Sjoonste tied,
Wae zouw dat wile misse?
Wae wilt dat noe nog kwiet?
Hermeniekes en kapelkes,
euveral heurt me meziek,
En verkleide, heur ze sjlachte
Zitterd is gouw hoeraes riek.
Jao dae sjoone vastelaovend,
Nemes nump ós dae nog aaf,
Laot ich dao-óm besjloete,
Mit ein kreftig “Zitterd Alaaf”

Mie Mechelke

Sjlager 1977

Tekstdichter/Componist: Math Niël
Uitvoerende(n): Frans en Henny Lubbers

Jaarorde 1977

Om d'n tol

Stadsprins Frank I - 1976

Frank Lokin

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lei I

Motto:
Van eder jóng is ‘t de winsj
Óm oots te waere Marotte-Prins
Die auw tradisie ‘Carnaval’
Geit hie bie ós toch baovenal
Blif dit fees toch viere, sjoon en gaaf
Greutsj blieve veer dan zèkke: Zitterd Alaaf !

Mit Jozeeke

Sjlager 1976

Tekstdichter/Componist : Jeun Schelberg
Uitvoerende(n) : Chris Maas

Jaarorde 1976

Casa Mia

Stadsprins Jan III - 1975

Jan Janssen

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lei I

Motto:
Laot ós viere dan, sjus wie dat al jaore kan
Vastelaovend sjoonste tied,
wae wilt dich dan noe nog kwiet
Hauwte vas aan dees tradisie,
wae nump ós die noe nog aaf
Woo is zie dan noe nog sjoonder
Es in oos goud Zitterd, Alaaf!

Maske, maske kom ens hiej

Sjlager 1975

Tekstdichter/Componist : Math Niël
Uitvoerende(n) : Thei Hunnekens

Jaarorde 1975

't Casino

Stadsprins Marcel I - 1974

Marcel Muyres

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lei I

Motto:
Es Prins vènj ig ‘t wonjersjoon
Went me dat oug goud kan doon
Help mig toch zoveul ’t geit
Zónger uch kan dat toch neit
Waar ’t zelf neit eure winsj
Benuimde geer mig neit tot Prins
Daoróm laot mig neit allein
Sjlaot de henj nog èns in ein
Laot zeen waat Zitterd kan
Doot eur bès mit alle man
Vandaag nog gaon v’r aan de sjlaag
Marot en Marottin: ALAAF !

Kom ens hie, kom ens hie

Sjlager 1974

Tekstdichter/Componist : Frits Bronneberg
Uitvoerende(n) : Thei Hunnekens

Jaarorde 1974

12 X 11, Zitterd dreet door

Stadsprins Joep VII - 1973

Joep Laudy

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lei I

Motto:
Doe Carnaval, doe Carnaval,
Ig kèn neit zónger dig,
Al maonje höb Ig al daoveur,
Mig zoo op dig gesjpich
Veer zeen weier al’maol sjtapelgek,
De Vorst dae reip ós op Gans Zitterd sjteit noe wie gewènd opnuuj op ziene kop
Viet Vastelaovend wie ’t mót,
Doot niks waat neit maag
Ich wundj uch dan van miene kantj,
Plezeier en sjpas die daag.

Höbs doe ouch zone zin?

Sjlager 2013

Tekstdichter: Frits Bronneberg - Componist: Tjeu v.d. Brock
Uitvoerende(n) : Thei Hunnekens

Jaarorde 1973

De Mert

Stadsprins Zef VI - 1972

Jos Laumen

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lambaer I

Motto:
Laot mig daoróm neit allein, same zul v’r gaon
En oet alle mach, de henj inein gaon sjlaon
Es dan Vorst Marot ós ruip, brik de kolder los
Sjtaon dan wie van auwts gewènd, op oozen eige pos
Veer zèkke dan; Noe is ’t sjlus, es essjelegounsdig is begoosj
D’n hering op d’n teier sjteit
Mit graot en al nao bènne geit
Noe allemaole aan de sjlaag
Plezeierige Vastelaovesdaag

Waat ein gelök

Sjlager 1972

Tekstdichter/Componist : Willy Jongen
Uitvoerende(n) :

Jaarorde 1972

Stadsprins Roel I - 1971

Roel Teurlings

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lambaer I

Motto:
Vanaaf vandaag,
Allemaol aan de sjlaag,
Loestere veer dan mit plezeier,
Geit ’t ouch van zelf weijer,
Wirkt noe same handj in handj,
Zèt eur zörg mèr aan de kantj
Sjtruip de moeë mèr èns op,
Wirk veural toch mit de kop
Kump soms eine taegesjlaag,
Dat gebeurt haos jedere daag
Wirk sjus helder, wirk toch mit,
Es dan ouch get taegezit
Dènk waat Zitterd haet gebao,
Deit ós geine eine nao
Es me hie d’n Optoch zut,
Is gein plaatsj die zoo get bud
Vènj d’r ’t neit zelf sjoon,
Es g’r aan mit kènt doon
Daoveur dank ich uch euvernuu,
Alle Vastelaovesluu ich sjloet mit Zitterd ein ‘Alaaf’,
Plezeierige Vastelaovesdaag

Alaaf de Marotte

Sjlager 1971

Tekstdichter/Componist : Ron Kösters
Uitvoerende(n) :

Jaarorde 1971

Kritzraodhoes

Stadsprins Sjuul III - 1970

Jules Hendriks

Uitgeroepen door: Vorst Marot Lambaer I

Motto:

Ich weit 't neit

Sjlager 1970

Tekstdichter/Componist: Willy Jongen en Theo Breuls
Uitvoerende(n) :

Jaarorde 1970

St. Rosa kapel
Zo mot 't blieve

Prinsengalerij