Societé Zitterd

Societé Zitterd

Marotte Zitterd

Stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd, die sinds 1881 het stadscarnaval in Sittard organiseert. Zij kiest jaarlijks een stadsprins, geeft jaar-/kolderblad De Pappegey uit, organiseert het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer (ZVK), waar de Marotteschlager van het opvolgende seizoen wordt gekozen, zittingen, het tröötekonkoer e.d., bezoekt met stadsprins en Wieze Raod tientallen festiviteiten, activiteiten, verenigingen, scholen, buurten, bejaarden, zieken, gehandicapten, etc. In de loop van de geschiedenis zijn meerdere verenigingen ontstaan, die vanwege aard, doelstelling, etc. taken uitvoeren, die nauw verweven zijn en in hun onderling samenspel bijdragen aan de totale beleving van het eeuwenoude vastelaovesfeest in Sittard.

Optoch Kommitee Zitterd

De organisatie van Sittardse carnavalsoptochten is sinds 1963 in handen van de Stichting ‘Optoch Kommitee Zitterd’. Naast de organisatie van de “Kinderoptocht” en de “Grote Optocht”, bezit en beheert deze stichting de Sittardse “Optochthal”, waar de wagenbouwers van diverse verenigingen hun praalwagen voor de Grote Optocht kunnen bouwen. Ook tekent het Optoch Kommitee Zitterd ieder jaar voor de bouw van een nieuwe praalwagen voor de stadsprins.

Senaat van de "Marotte Zitterd"

In de tweede helft van de jaren 60 van vorige eeuw ontstond de gedachte om de vastelaovesvereinidind De Marotte te ondersteunen bij het promote en in stand houden van de Zittesje Vastelaovend bij een aantal bevriende Sittardenaren uit de middenstand en personen met functies bij overheid en bedrijfsleven.
Een en ander had het resultaat in 1971 de oprichting van een commute met de naam: Senaat van de “Marotte Zitterd”
Wij proberen morele en financiële steun te geven en altijd daar te zijn als De Marotte uittrekt of als er Vastelaovend gevierd wordt Een van de kernactiviteiten is ook het organiseren en financieren van de prinsenreceptie geworden. Deze receptie vind plaats na de installatie van de nieuwe prins. Ook de wagenbouwers in de optochthal worden niet vergeten en ontvangen van de Senaat een financiële bijdagen.

Auw Prinse Zitterd

Een vereniging, die onder leiding staat van een preses, waarvan de leden ooit stadsprins van Zitterd zijn geweest. Nieuwe leden worden via de kolderieke act ‘Grosze Nómmer’ opgenomen als lid. De Auw Prinse organiseren sinds 1976 jaarlijks het Gala prinsebal. Dat doen ze via de stichting Galaprinsebal.
Verder zijn ze mede organisartor van het Alternatief Sjöttefeest