't zit in 't Zittesj bloud

Es doe mich zea's

Es doe mich zae’s wae’s doe bès dan drènk veer os nog ein,
drènk veer os nog ein, drènk veer os nog ein.
Es doe mich zae’s wae’s doe bès dan drènk veer os nog ein,
en blieve veer de gansen aovend saame sjoon biejein.

Maske, doe bès zoo sjoon verkleid, ich kèn dich neit, ich kèn dich neit.
Zèk mich toch èns aeve wae’s doe bès,
ich gluif doe bès nog oet ’n auwt, ei richtig Zittesj nès.

Maske, noe loester effe hiej en zèt dich èns bie mich d’rbie.
Ober, sjöt os eesj èns eine in.
Dat maske dat hie bie mich zit, dat is nao miene zin.

Tekstdichter en Componist :  
Zang :