Zitterd dreet door

't Raegent sjlòk

’t Raegent sjlòk, ’t raegent sjlòk,
’t raegent zuite, zoere, zachte zellefs helle.
’t Raegent sjlòk, ’t raegent sjlòk,
Appelsiene, sjokkelaetjes en kermelle.
Mer de perpluu, onger zo’n buu,
Jóng, dat is nog niet zo sjtòm!
Want die perpluu, ònger zo’n buu, dree veer dan angesj om.

Mer dae Sjtrabatsemaeker naeve mich waar mich ummer te gaw
Dae raapde alle bebbelkes, die ich sjus rape wou.
Hae dujde alle kenjer weg, en haw de grootste lol.
Dae haw zo’n grote Blokker tuut pes aan ’t rendje vol.
Mer doe op ens gebeurde ‘t de tuut die woort te sjwaor
De baom dae sjeurde droet! ’t is gelaoge, Nei tis waor!
Ouch bie dit verhäölke zuuste weier éns
Daste beste alles eerlik deile kéns.

En valle d’r dan ’n paar veur de raar! Veur de raar!
Heurste drek jederein zégge: laot ligge, laot ligge!

Lolliesjtekke, om aan te lekke, Babbelaere, die höb v’r gaere.
Karramelle, zachte en helle, en daonao ’n lekker appelsien.

En wat höb v’r nog gelache mit de mam van Doretee,
Want die kreeg op éns bebbelkes in hööre dekoltee!

Tekstdichter en Componist : Guus Steinen en Hub Lemmens 
Uitvoerende(n) : OBS Aan de Meule