Muziek

CD hoes 2016 Same is Sjoonder - Marotte Zitterd

2016 - Same is sjoonder

Kolder in de bol

Jao jao jao jao, kolder in de bol!
Jao jao, jao jao, tied veur sjpas en lol!
Jao jao, jao jao, hawte die daag vol!
Motte appelsiene biete en mit nónnevotte sjmiete!
Jao jao, jao jao, kolder in de bol!
Jao jao, jao jao, dreije veer os dol!
Jao jao, jao jao, de kwastelorum kwaol!
Motte appelsiene biete en mit nónnevotte sjmiete!

Kallebeske jeske, kallebeske jeske,
Biederhandje flabbedries, biederhandje flabbedries,
Feesverke boóntje kouk, feesverke bóntje kouk,
Bellemenke kloune wies, bellemenke klounde wies,
Wawwelende blatsjbeeste zoermoele mous!
ooooooooh!

Wiebele en wagkele veer door de sjtraot,
De zate hèmenie, hilt os in de maot,
Moele sjnieje, sjnoete trekke, gek gaon doon.
Confetti euveral tot onger in de sjoon,
Stjiekem sjpichte veer os al ’t ganse jaor,
Laammake, waesjdrieve, sjaele kal,
Danse, sjprènge, zènge, ’t is weer Carnaval.

Flabbedriese sjnaake zeen veer allemaol,
We höbbe it jaor richtig kolder in de bol,
Rammmenasse gek, wie ‘ne ratelaer,
Vastelaovend viere, ja dat doon veer gaer,
Lachentaere sjogkele veer door de gats,
Make sjpas en lol mit ein wits en ein frats,
Midde, veur en lènks en rechs en achteraan,
’t is eine grote kakelbóntje karrevaan!

Tekstdichter en Componist : Marc Courage    
Zang : BS Leyenbroek

Albums

CD hoes 2016 Same is Sjoonder - Marotte Zitterd

Same is sjoonder

Kolder in de bol

Kallebeske jeske, kallebeske jeske,
Biederhandje flabbedries, biederhandje flabbedries,
Feesverke boóntje kouk, feesverke bóntje kouk,
Bellemenke kloune wies, bellemenke klounde wies,
Wawwelende blatsjbeeste zoermoele mous!
ooooooooh!

Jao jao
Jao jao, kolder in de bol!
Jao jao
Jao jao, tied veur sjpas en lol!
Jao jao
Jao jao, hawte die daag vol!
Motte appelsiene biete en mit nónnevotte sjmiete!
Jao jao
Jao jao, kolder in de bol!
Jao jao
Jao jao, dreije veer os dol!
Jao jao
Jao jao, de kwastelorum kwaol!
Motte appelsiene biete en mit nónnevotte sjmiete!

Wiebele en wagkele veer door de sjtraot,
De zate hèmenie, hilt os in de maot,
Moele sjnieje, sjnoete trekke, gek gaon doon.
Confetti euveral tot onger in de sjoon,
Stjiekem sjpichte veer os al ’t ganse jaor,
Laammake, waesjdrieve, sjaele kal,
Danse, sjprènge, zènge, ’t is weer Carnaval.

Flabbedriese sjnaake zeen veer allemaol,
We höbbe it jaor richtig kolder in de bol,
Rammmenasse gek, wie ‘ne ratelaer,
Vastelaovend viere, ja dat doon veer gaer,
Lachentaere sjogkele veer door de gats,
Make sjpas en lol mit ein wits en ein frats,
Midde, veur en lènks en rechs en achteraan,
’t is eine grote kakelbóntje karrevaan!

Tekstdichter en Componist : Marc Courage    
Uitvoerende(n) : BS Leijebrouk