Erekommandeurs

2011 Dhr. Sjraar Cox (Burgemeester van Sittard-Geleen)

Als reden voor de benoeming van de heer Sjraar Cox noemde de Vorst Marot dat de burgemeester vanaf zijn benoeming een grote en warme belangstelling aan de dag legt voor activiteiten met betrekking tot de vastelaovend in de hele gemeente. Hij levert een actieve bijdrage in raad en daad aan De Marotte Zitterd. Hij draagt op een uiterst positieve wijze de naam en tradities van de oudste carnavalsvereniging van de gemeente uit. Op zijn eigen, dikwijls spitsvondige manier, houdt hij in zijn toespraken de Sittardse carnavalsvierders een spiegel voor, zoals vastelaovend in zijn kern bedoeld is. Liefst midden tussen carnavalsvierders. Daarom verplaatste hij de traditionele sleuteloverdracht bewust naar de Markt als onderdeel van ’t Kanon van ’t Balkon. Hij vindt in carnaval de mogelijkheid om verbindingen te maken. Mede vanwege zijn oud-voorzitterschap van de stichting LVK, waarmee hij Sittard in 2003 het LVK gunde, promootte hij waar mogelijk de unieke combinatie Trio 046 in 2010. Burgemeester Cox ontving de bij deze benoeming behorende officiële Marottemuts, die hij vanaf dat moment mag dragen.

2003 Dhr. Wim Dijkstra (Burgemeester van Sittard-Geleen)
1980 Dhr. Jacques Tonnaer (Burgemeester van Sittard)
1980 Dhr. Ad Pfennings
1969 Dhr. Hub Dassen (Burgemeester van Sittard)
1968 Dhr. Toon Hermans
1959 Dhr. M.W.J. Coenders (Burgemeester van Sittard)
1953 Z.K.H. Bernhard, Prins der Nederlanden