Erekommandeurs

Wet op de onderscheidingen uit 1924

Het uitreiken van eretekens in het carnaval is ontstaan als een persiflage op de manier waarop vroeger onderscheidingen werden toegekend. Meestal in militaire kringen aan de hogere rangen en standen. Carnavalsverenigingen verlenen onderscheidingen als blijk van waardering. Zo ook bij De Marotte Zitterd, waar dat geregeld is bij ‘de Wèt tot Insjtèlling van de Orde van de Pappegey’ van 5 februari 1924, “… ‘t oetdeile van vereerende òngersjei-ingteikes, aan diegein die door beproufde vastelaovesleifde, biezònjeren iefer en troe in ’t volbrènge van hun hoeraeplichte … zich ein gerechmaotigde aanschpraok op ’t algemein respek en op Oos biezònjer erkentelikheid verwòrve höbbe, einen heilzamen invloud oetoefene op de aankweiking van de vastelaovesduigde …” [het toekennen van eervolle onderscheidingen, aan degenen die door bewezen liefde voor carnaval, bijzondere inzet en trouw in het volbrengen van hun plichten als carnavalsvierders, zich een rechtmatige aanspraak op algemeen respect en op onze bijzondere erkentelijkheid verworven hebben, een heilzame invloed uitoefenen op de overbrengen van de carnavalsdeugden…, red.].
Het verschil tussen de bekende Ridder in de Orde van de Pappegey en de erecommandeur is dat de Ridder langdurige inzet voor de Sittardse gemeenschap en de vastelaovend in het bijzonder heeft, terwijl de erecommandeur wordt uitgereikt aan iemand die voor de stad veel betekent en daarnaast een bijzondere band met de vastelaovend in Sittard heeft.

2011 Dhr. Sjraar Cox (Burgemeester van Sittard-Geleen)

Als reden voor de benoeming van de heer Sjraar Cox noemde de Vorst Marot dat de burgemeester vanaf zijn benoeming een grote en warme belangstelling aan de dag legt voor activiteiten met betrekking tot de vastelaovend in de hele gemeente. Hij levert een actieve bijdrage in raad en daad aan De Marotte Zitterd. Hij draagt op een uiterst positieve wijze de naam en tradities van de oudste carnavalsvereniging van de gemeente uit. Op zijn eigen, dikwijls spitsvondige manier, houdt hij in zijn toespraken de Sittardse carnavalsvierders een spiegel voor, zoals vastelaovend in zijn kern bedoeld is. Liefst midden tussen carnavalsvierders. Daarom verplaatste hij de traditionele sleuteloverdracht bewust naar de Markt als onderdeel van ’t Kanon van ’t Balkon. Hij vindt in carnaval de mogelijkheid om verbindingen te maken. Mede vanwege zijn oud-voorzitterschap van de stichting LVK, waarmee hij Sittard in 2003 het LVK gunde, promootte hij waar mogelijk de unieke combinatie Trio 046 in 2010. Burgemeester Cox ontving de bij deze benoeming behorende officiële Marottemuts, die hij vanaf dat moment mag dragen.

2003 Dhr. Wim Dijkstra (Burgemeester van Sittard-Geleen)
1980 Dhr. Jacques Tonnaer (Burgemeester van Sittard)
1980 Dhr. Ad Pfennings
1969 Dhr. Hub Dassen (Burgemeester van Sittard)
1968 Dhr. Toon Hermans
1959 Dhr. M.W.J. Coenders (Burgemeester van Sittard)
1953 Z.K.H. Bernhard, Prins der Nederlanden