Onderscheidingen

Wet op de onderscheidingen uit 1924

Het uitreiken van eretekens in het carnaval is ontstaan als een persiflage op de manier waarop vroeger onderscheidingen werden toegekend. Meestal in militaire kringen aan de hogere rangen en standen. Carnavalsverenigingen verlenen onderscheidingen als blijk van waardering. Zo ook bij De Marotte Zitterd, waar dat geregeld is bij ‘de Wèt tot Insjtèlling van de Orde van de Pappegey’ van 5 februari 1924, “… ‘t oetdeile van vereerende òngersjei-ingteikes, aan diegein die door beproufde vastelaovesleifde, biezònjeren iefer en troe in ’t volbrènge van hun hoeraeplichte … zich ein gerechmaotigde aanschpraok op ’t algemein respek en op Oos biezònjer erkentelikheid verwòrve höbbe, einen heilzamen invloud oetoefene op de aankweiking van de vastelaovesduigde …” [het toekennen van eervolle onderscheidingen, aan degenen die door bewezen liefde voor carnaval, bijzondere inzet en trouw in het volbrengen van hun plichten als carnavalsvierders, zich een rechtmatige aanspraak op algemeen respect en op onze bijzondere erkentelijkheid verworven hebben, een heilzame invloed uitoefenen op de overbrengen van de carnavalsdeugden…, red.].
Het verschil tussen de bekende Ridder in de Orde van de Pappegey en de erecommandeur is dat de Ridder langdurige inzet voor de Sittardse gemeenschap en de vastelaovend in het bijzonder heeft, terwijl de erecommandeur wordt uitgereikt aan iemand die voor de stad veel betekent en daarnaast een bijzondere band met de vastelaovend in Sittard heeft.

Onderscheidingen stadsprins

Onderscheidingen Vorst Marot