Organisatiestructuur

De Marotte
Stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd is een zelfstandige vereniging, die sinds 1881 het stadscarnaval in Sittard organiseert. Zij kiest jaarlijks een stadsprins, geeft jaar-/kolderblad De Pappegey uit, organiseert het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer (ZVK), waar de Marotteschlager van het opvolgende seizoen wordt gekozen, zittingen, het tröötekonkoer e.d., bezoekt met stadsprins en Wieze Raod tientallen festiviteiten, activiteiten, verenigingen, scholen, buurten, bejaarden, zieken, gehandicapten, etc.

In de loop van de geschiedenis zijn meerdere verenigingen ontstaan, die vanwege aard, doelstelling, etc. taken uitvoeren, die nauw verweven zijn en in hun onderling samenspel bijdragen aan de totale beleving van het eeuwenoude vastelaovesfeest in Sittard. In gezamenlijkheid worden deze symbolisch aangeduid als de Marotteperpluu. De Marotte vormt daarin de moedervereniging.

Perpluuvereiniginge
Nauw samenhangend, maar juridisch eigenstandig, zijn dus de perpluuvereiniginge. Zij hebben allemaal een eigen doelstelling, bestuur, ledenbestand e.d. De zeggenschap van de leden is dus beperkt tot wat in hun eigen statuten daarover is vastgelegd.

 • Senaat van De Marotte
  De leden van de Marottesenaat geven morele en financiële steun aan De Marotte. De leden heten senatoren en staan onder leiding van hun president.
 • Stichting Optoch Kommitee Zitterd
  Dit comité organiseert jaarlijks de grote optocht en de kinderoptocht/intocht stadsprins. Exploiteert vanwege dit doel de Optochthal aan het Fischerpad.
 • Auw Prinse Zitterd
  Een vereniging, die onder leiding staat van een preses, waarvan de leden ooit stadsprins van Zitterd zijn geweest. Nieuwe leden worden via de kolderieke act ‘Grosze Nómmer’ opgenomen als lid. De Auw Prinse organiseren jaarlijks het Gala prinsebal. Dat doen ze via de stichting Galaprinsebal.
 • Marottekapel
  De Marottekapel is het huisorkest van De Marotte. Luistert met haar muzikale klanken zittingen, de prinsereceptie en andere activiteiten op. Geeft ook zelfstandig concerten.
 • Prinsegarde
  De prinsegarde begeleidt de stadsprins bij officiële gelegenheden. Daarnaast verrichten de gardisten hand- en spandiensten bij diverse activiteiten en taken.
 • De Bielemen
  De Bielemen maken bij officiële gelegenheden symbolisch de weg vrij voor de stadsprins en zijn gevolg. Daarnaast brengen zij jaarlijks het ‘Tillegram van De Pappegey’ rond, om bekend te maken wie de nieuwe heerser is over het Marotterijk dat seizoen.

Commissies
Binnen stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd wordt gewerkt met een cluster- en commissiestructuur. Vele handen maken immers licht werk. De Marotte verkeert in de gelukkige omstandigheden dat tientallen vrijwilligers als lid van de vele commissies belangeloos hun bijdrage hieraan willen leveren.

 • Cluster PAP (PR, Archief en De Pappegey), met de PR-commissie, Marotte TV, commissie archief en de Pappegey-commissie.
  Hierin zijn alle activiteiten gebundeld op het gebied van PR, archief en het samenstellen van jaar- en kolderblad ‘De Pappegey’. Dit betreft o.a. fotografie, social media, mediaberichtgeving, Marotte TV, website, affiches, flyers en de elektronische nieuwsbrief. Informatie: voorlichter@marotte.nl.
 • Activiteitencluster, met de programmacommissie, muziekcommissie, commissie tröötekonkoer, kindercommissie, commissie jeugdevenement, jeugdcommissie en het scholenbezoek.
  Deze commissies hebben tot taak het organiseren van de diverse activiteiten van De Marotte, dikwijls met derden samen, en het uitbrengen van cd e.d. Zij onderhouden nauwe contacten met artiesten, verenigingen, zaate hermeniekes, horeca, scholen, etc. Informatie: maurice.meijers@marotte.nl.
 • Cluster techniek
  Dit cluster verzorgt alle technische taken. Denk hierbij aan zaalinrichting, decor, praalwagen, etc. Informatie: thei.winkler@marotte.nl.
 • Cluster Algemene Zaken (AZ)
  Hierin zijn alle ondersteunende werkzaamheden ondergebracht. De symbolische duizend-en-één zaken die nodig zijn om te kunnen functioneren. Van vergunningen tot Marottewinkel, van webshop tot distributie, van advertentiewerving tot onderhoud eigen lokaal, van Vrienden van De Marotte tot fondsenwerving, etc. Informatie: penningmeester@marotte.nl.
 • Societé de Marotte
  Dit is het businessnetwerk voor het bedrijfsleven met hart voor de Zittesje vastelaovend. Het motto is ‘Help uch óngerein, dan geit ’t van allein’. Het is mogelijk om op vele manieren en via diverse pakketten de eeuwenoude Zittesje vastelaovend te sponsoren. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren, neem dan vrijblijvend contact op via: sponsor@marotte.nl.

Interesse om een steentje bij te dragen en lid te worden van één van de commissies, neem dan contact op via info@marotte.nl.